Special - 動漫同人交流日      

動漫同人交流日3

日期: 2009426 ()

時間: 下午2:00~6:00

地點: 瘋堂十號(瘋堂十號創意園)
          望德堂區瘋堂斜巷10(社工局藍屋仔附近)

       

內容: 同人即賣會

      創意市集

     銷創意比賽

      活動攝影收件區。

   歡迎 Cosplayer 參與.